Aktualności urzędu - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Nagłówek

Aktualności

 • Komunikat o zamknięciu naboru wniosków na bony szkoleniowe w ramach środków EFS+

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach zamyka nabór wniosków na bony szkoleniowe w ramach środków EFS+ z dniem 5 lutego br. Powyższe wynika z zaangażowania wszystkich środków przeznaczonych na dany cel w bieżącym roku. Jednocześnie nadal kontynuowany jest nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób...

 • Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu

  Gmina Miasto Kielce/ Miejski Urząd Pracy w Kielcach działając zgodnie z a art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022, poz. 1079) ogłasza otwarty nabór Partnera do projektu w ramach programu regionalnego...

 • Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków na szkolenia indywidualne oraz bony szkoleniowe w ramach środków Funduszu Pracy

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach wstrzymuje nabór wniosków na szkolenia indywidualne oraz bony szkoleniowe w ramach środków Funduszu Pracy  z dniem 30 stycznia br. Powyższe wynika z zaangażowania wszystkich środków przeznaczonych na dane cele w bieżącym roku. Jednocześnie nadal kontynuowany jest nabór...

 • Odbiór PIT-11 za 2023 rok

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że deklaracje podatkowe PIT-11 za 2023 rok dla osób pobierających w 2023 r. zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny można odbierać w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Szymanowskiego 6 –  Wydział Rejestracji i Obsługi Cudzoziemców (hala rejestracyjna -...

 • Komunikat dotyczący rozpoczęcia naboru wniosków na prace interwencyjne oraz dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób po 50 roku życia

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, iż od 22 stycznia br. rozpocznie się nabór wniosków na prace interwencyjne oraz dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób 50+. Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym do czasu zaangażowania wszystkich środków przeznaczonych na wskazane wsparcia w bieżącym roku. ...

 • Zaproszenie do udziału w informacji grupowej i poradzie grupowej online

  Doradcy zawodowi Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach serdecznie zapraszają osoby bezrobotne do udziału w zajęciach grupowych online  realizowanych za pośrednictwem platformy Discord.   Informacja grupowa online pt. " Informacji nigdy za wiele - lokalny rynek pracy, oferta MUP" odbędzie się w dniu 18.01.2024r....

 • Komunikat dotyczący badania potrzeb szkoleniowych

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach zaprasza osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz partnerów rynku pracy  do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób na rok 2024. Analiza pozyskanych od Państwa informacji niezbędna jest do opracowania listy zawodów i specjalności oraz wykazu potrzeb...

 • Zaproszenie do udziału w warsztatach kreatywnych w ramach poradnictwa grupowego

  „ Stwórz własne dzieło sztuki – warsztaty kreatywne dla osób uzdolnionych plastycznie   - decoupage "   Doradcy zawodowi Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach serdecznie zapraszają osoby bezrobotne i poszukujące pracy na cykl awangardowych warsztatów kreatywnych w ramach zajęć poradnictwa grupowego, które odbędą...

 • Komunikat dot. odwołania naboru wniosków na prace interwencyjne oraz dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób 50+

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach odwołuje nabór wniosków na prace interwencyjne oraz dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób 50+, którego rozpoczęcie planowane było na dzień 8 stycznia br. Powyższa decyzja jest wynikiem potrzeby dostosowania obowiązujących dokumentów do rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 13...

 • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

Wyświetlanie 11 - 20 z 1 125 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę