Aktualności urzędu - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków o na sfinansowanie szkoleń indywidualnych ze środków PFRON

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ogłasza od 6 maja br. nabór wniosków na sfinansowanie szkoleń indywidualnych dla osób niepełnosprawnych , poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach.   Wsparcie finansowane będzie ze środków Państwowego...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie stażu ze środków PFRON

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ogłasza od 6 maja br. nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych , poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. Stypendium stażowe finansowane będzie ze środków...

 • „Młodzi na start” - zapraszamy do udziału

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach przypomina o realizacji projektu "Młodzi na start" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).   Projekt zakłada refundację 165 stanowisk pracy organizowanych w ramach prac interwencyjnych ....

 • "WŁASNA FIRMA - zrób to z głową" - spotkanie informacyjne online

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach serdecznie zapraszają osoby bezrobotne zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne online pt. ,, WŁASNA FIRMA – zrób to z głową " Spotkanie poprowadzą doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w...

 • Informacja o odbiorze weksli

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż do dnia 21 maja 2021 r. można zgłaszać się po odbiór weksli z tytułu umów zawartych w roku 2013 w ramach realizacji projektu „Biznes na miarę", a także w latach 2014 i 2015 na podjęcie działalności gospodarczej oraz z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

 • "Trudne pytania, łatwe odpowiedzi - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej" - porada zawodowa online

  Doradcy zawodowi Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach serdecznie zapraszają osoby bezrobotne na poradę zawodową online pt. „ Trudne pytania, łatwe odpowiedzi - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej". Poradę w formie online przy użyciu platformy internetowej Discord w dniu 29.04.2021r. o godz.11:00 poprowadzi Barbara...

 • Komunikat o naborze wniosków o zorganizowanie stażu - Fundusz Pracy

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ogłasza w dniach od 27 maja do 2 czerwca 2021 r ., nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków Funduszu Pracy   Preferowani będą organizatorzy, którzy zagwarantują zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę na...

 • Komunikat o naborze wniosków o zorganizowanie stażu - projekt „Zawodowy bumerang”

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ogłasza w dniach od 27 maja do 2 czerwca 2021 r ., nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Zawodowy bumerang" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 10.2.1.   Preferowani...

 • Komunikat o naborze wniosków o zorganizowanie stażu - PO WER

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ogłasza w dniach od 27 maja do 2 czerwca 2021 r ., nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER.   Preferowani będą organizatorzy, którzy zagwarantują zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę na okres...

 • Komunikat dot. naboru wniosków o dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, iż planowy pierwotnie w terminie 24-28 maja nabór wniosków o dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej odbędzie się w dniach 14 – 18 czerwca 2021 r . Maksymalna kwota dofinansowania to 25 000 zł .   Ważne!!!   Aktualny druk wniosku...

Wyświetlanie 1 - 10 z 678 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę