Aktualności urzędu - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Nagłówek

Aktualności

 • Rejestracja w MUP od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania

  Ze względu na rozprzestrzenianie się korona wirusa Sars-CoV-2 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491) i aktualnie obowiązujące ograniczenia w poruszaniu się, Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od...

 • Komunikat dotyczący list obecności za okres odbywania stażu

  Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, iż listy obecności za okres odbywania stażu za miesiąc marzec 2020 roku należy składać w terminie do 3 kwietnia br. Listy obecności w formie papierowej należy składać w siedzibie urzędu (na czas ogłoszonego stanu epidemicznego przy wejściu do...

 • Rejestracja w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach

  Realizując zalecenia rządu RP o utrzymaniu izolacji oraz unikaniu skupisk ludzkich w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od dnia 17.03.2020r. dokonywana będzie wyłącznie rejestracja osób, które złożyły wniosek w postaci elektronicznej ( rejestracja przez Internet) za...

 • MUP zamknięty dla interesantów!

  W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Kielc, Miejski Urząd Pracy od dnia 16 marca do odwołania, będzie pracował zamknięty dla interesantów. Załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie będzie odbywać się drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku potrzeby...

 • Komunikat Departamentu Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący DOFE

  Z uwagi na zagrożenie koronawirusem, zalecenia DG Regio, oraz ryzyko ponoszenia wydatków na imprezę, której losy są niepewne, Ministerstwo poinformowało o odwołaniu akcji DOFE w czerwcu. Decyzje dotyczące ewentualnej organizacji DOFE w późniejszym terminie będą podejmowane zależnie od rozwoju sytuacji związanej z...

 • Od poniedziałku rejestracja tylko przez Internet!

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zaleceniami o unikaniu skupisk ludzi  Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od dnia 16.03.2020r. dokonywana będzie wyłącznie rejestracja osób, które złożyły wniosek w postaci elektronicznej (rejestracja przez Internet) za pośrednictwem strony : ...

 • Konsultacje z doradcami zawodowymi online

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach przypomina, że wszyscy chcący skonsultować się z doradcą zawodowym, mogą to zrobić online za pośrednictwem Skype'a. Dyżur prowadzony jest we wtorki i czwartki w godzinach od 12:00 do 13:00, ale w przypadku zwiększonego zainteresowania tą formą realizacji usługi poradnictwa zawodowego dostęp...

 • Komunikat o zawieszeniu naboru wniosków na szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe, o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, o sfinansowanie kosztów egzaminów/licencji

  Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy  w Kielcach informuje, iż z dniem 13 marca 2020 roku , zawiesza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (tzw. szkolenia indywidualne), o przyznanie  bonu szkoleniowego, o dofinansowanie kosztów  studiów podyplomowych oraz o...

 • Wyniki otwartego naboru w sprawie wyboru Partnera do projektu

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo , Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej   W związku z...

 • Uwaga! Istotne zmiany w obsłudze klientów w MUP!

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Miejski Urząd Pracy w Kielcach wprowadza od dziś do odwołania szereg zmian w obsłudze klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Do najważniejszych należą: telefoniczny kontakt w sprawach realizacji Indywidualnych Planów Działania dla osób, które miały wyznaczony termin...

Wyświetlanie 81 - 90 z 107 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę