Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli państw trzecich - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii

Nowe zasady dot. zatrudniania cudzoziemców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę