Aktualności urzędu - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Nagłówek

Aktualności

Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż wnioski w sprawie udzielenia refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego można składać do 24 lutego br . Powyższa decyzja wynika z faktu, iż łączna wartość złożonych wniosków wyczerpuje limit środków przyznanych na ten cel w ramach...

Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków na refundację wynagrodzenia dla osób do 30roku życia ( art.150f)

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż wnioski o refundację wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia będą przyjmowane do 21 lutego br . Powyższa decyzja wynika z faktu, iż liczba złożonych wniosków przekracza założony limit ustalony na powyższy nabór.     ...

Giełda Pracy Poczta Polska

Centrum Aktywizacji Zawodowej MUP w Kielcach Zespół ds. Kontaktów z Rynkiem Pracy   Serdecznie zaprasza na Giełdę Pracy dla firmy Poczta Polska S.A . kandydatów na stanowisko: LISTONOSZ Wymagania: sumienność, odpowiedzialność,  mile widziane prawo jazdy kat. B. Zakres obowiązków: doręczanie korespondencji i przekazów...

Nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Miejski Urząd Pracy w Kielcach uprzejmie informuje, że w terminie od 01.03.2017 r. do 07.03.2017 r . będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedmiotowe wnioski należy składać w pok. 59-  II piętro. Limit środków, którym dysponuje MUP...

PIT za 2016 rok

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje o możliwości osobistego odbioru rozliczenia za rok 2016 w pokojach Referatu Ewidencji i Świadczeń według litery nazwiska ( pokoje numer 13, 14, 15, 16) do dnia 22.02.2017r.

Komunikat uzupełniający do naboru na refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia ( art.150f )

Przypominamy, że nabór wniosków o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f ustawy) realizowany będzie w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach od  20 lutego 2017 roku . Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 63 (II piętro) w godzinach...

Informacja o naborach w ramach projektu POWER w 2017 roku

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w 2017 roku rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Informacja o naborach w ramach projektu RPO WŚ w 2017 roku

Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w 2017 roku rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (III) " , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

„Aktywny-mobilny na rynku pracy”

Miejski Urząd Pracy w Kielcach wraz z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. prowadzą nabór do projektu „Aktywny – mobilny na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu...

Informacja o rekrutacjach do projektów współfinansowanych ze środków europejskich

Od początku 2017 roku zaczynają się realizacje kolejnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, które zostały zaakceptowane na podstawie wniosków składanych w konkursach rozstrzyganych w roku ubiegłym.   Osoby bezrobotne spełniające warunki uczestnictwa w tych projektach i chcące aplikować o wsparcia oferowane...

Wyświetlanie 1 - 10 z 142 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę