Aktualności urzędu - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Nagłówek

Aktualności

 • Rejestracja w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach

  Rejestracja w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach   Mieszkańcy Kielc zainteresowani zarejestrowaniem w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy posiadają następujące możliwości:   1)   posiadacze kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego mogą skorzystać z...

 • Komunikat o naborach w roku 2022 w ramach środków PO WER

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza do składania wniosków w roku 2022 w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (VII)" w ramach Poddziałania 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" Programu Operacyjnego Wiedza...

 • Komunikat o naborach w roku 2022 w ramach środków RPO WŚ

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza do składania wniosków w roku 2022 w ramach projektu pod nazwą „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (VII) ", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

 • Komunikat o naborach w roku 2022 w ramach środków Funduszu Pracy

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza do składania wniosków na poszczególne formy aktywne w roku 2022 w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w poniżej podanych terminach   Harmonogram naborów:   Wnioski o zorganizowanie stażu dla osób...

 • W piątek 07.01.2022 r. MUP nie będzie czynny

  Uprzejmie informujemy, że w piątek 07 stycznia 2022 r. Miejski Urząd Pracy w Kielcach nie będzie czynny. Tego dnia pracownicy MUP będą mieli wynikający z Kodeksu Pracy (Art. 130 paragraf 2) dodatkowy dzień wolny za Nowy Rok (01.01.2022 r.), który w tym roku wypada w sobotę. ...

 • Komunikat o naborze wniosków o zorganizowanie stażu - projekt „Zawodowy bumerang”

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ogłasza w dniach od 17 do 21 stycznia 2022 r ., nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Zawodowy bumerang" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 10.2.1.   Preferowani będą...

 • Nabór wniosków na dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców - PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2371) ogłasza od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 roku nabór...

 • Centrum Wspierania Kariery (Talent Office) - informacja o przebiegu pilotażu

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pilotażowy Centrum Wspierania Kariery (Talent Office) finansowany z rezerwy Funduszu Pracy. MUP pozyskał na ten cel 981 950 zł. Projekty pilotażowe Projektem pilotażowym może być tylko takie działanie, które w przyszłości ma szansę stać się podstawą do wprowadzenia zmian w...

 • Zamknięcie naboru wniosków na bony na zasiedlenie

  Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, iż dodatkowy nabór wniosków na bony na zasiedlenie został zakończony.

 • Nabór wniosków o dofinansowanie do refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Zawodowy bumerang".   Powyższy nabór odbędzie się w terminie od 17 do 21 stycznia 2022 r . W zależności od ilości złożonych wniosków, nabór...

Wyświetlanie 1 - 10 z 173 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę