Meldunki - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Meldunki

2016 rok

 
  Wyszczególnienie Lista bezrobotnych zarejestrowanych  w końcu miesiąca sprawozdawczego Liczba ofert pracy
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
Styczeń Ogółem 9 959 456 251
w tym Kobiety 4 642
Luty Ogółem 9 764 742 289
w tym Kobiety 4 498
Marzec Ogółem 9 478 235 280
w tym Kobiety 4 322
Kwiecień Ogółem 9 266 541 344
w tym Kobiety 4 272
Maj Ogółem 8 799 453 330
w tym Kobiety 4 063
Czerwiec Ogółem 8 487 398 540
w tym Kobiety 3 960
Lipiec Ogółem 8 431 472 503
w tym Kobiety 4 022
Sierpień Ogółem 8 315 409 601
w tym Kobiety 4 022
Wrzesień Ogółem 8 250 497 439
w tym Kobiety 4 048
Październik       Ogółem 8 043 319 474
w tym Kobiety 3 897
Listopad Ogółem 8 242 327 335
w tym Kobiety 3 983
Grudzień Ogółem 8 326 190 186
w tym Kobiety 3 990

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę