Meldunki - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Meldunki

2011 rok

Rok 2011
  Wyszczególnienie Lista bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca sprawozdawczego Liczba ofert pracy
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
Styczeń Ogółem 12 118 242 160
w tym Kobiety 5 821
Luty Ogółem 12 422 224 209
w tym Kobiety 5 893
Marzec Ogółem 12 306 341 264
w tym Kobiety 5 818
Kwiecień Ogółem 11 713 471 397
w tym Kobiety 5 561
Maj Ogółem 11 137 302 238
w tym Kobiety 5 277
Czerwiec Ogółem 10 853 251 218
w tym Kobiety 5 229
Lipiec Ogółem 10 679 285 202
w tym Kobiety 5 189
Sierpień Ogółem 10 605 193 161
w tym Kobiety 5 198
Wrzesień Ogółem 10 608 314 213
w tym Kobiety 5 209
Październik Ogółem 10 485 206 171
w tym Kobiety 5 098
Listopad Ogółem 10 627 179 131
w tym Kobiety 5 112
Grudzień Ogółem 10 804 81 0

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę