Meldunki - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Meldunki

2012 rok

Rok 2012
  Wyszczególnienie Lista bezrobotnych zarejestrowanych  w końcu miesiąca sprawozdawczego Liczba ofert pracy
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
Styczeń Ogółem 11 460 143 77
w tym Kobiety 5 307
Luty Ogółem 11 817 101 107
w tym Kobiety 5 443
Marzec Ogółem 11 898 365 89
w tym Kobiety 5 462
Kwiecień Ogółem 11 551 136 112
w tym Kobiety 5 360
Maj Ogółem 11 229 311 130
w tym Kobiety 5 234
Czerwiec Ogółem 11 104 151 90
w tym Kobiety 5 164
Lipiec Ogółem 11 165 224 149
w tym Kobiety 5 283
Sierpień Ogółem 11 163 177 106
w tym Kobiety 5 298
Wrzesień Ogółem 11 110 320 120
w tym Kobiety 5 221
Październik       Ogółem 11 242 167 133
w tym Kobiety 5 250
Listopad Ogółem 11 401 211 122
w tym Kobiety 5 251
Grudzień Ogółem  11 686  106 17
w tym Kobiety  5 351

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę