Meldunki - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Meldunki

2013 rok

Rok 2013
  Wyszczególnienie Lista bezrobotnych zarejestrowanych  w końcu miesiąca sprawozdawczego Liczba ofert pracy
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
Styczeń Ogółem 12 499 174 110
w tym Kobiety 5 624
Luty Ogółem 12 923  685  394
w tym Kobiety  5 766
Marzec Ogółem 12 542  149  109
w tym Kobiety  5 450
Kwiecień Ogółem  12 382 413  198
w tym Kobiety  5 440
Maj Ogółem  11 873  174  157
w tym Kobiety  5 258
Czerwiec Ogółem 11 715 335 166
w tym Kobiety 5 166
Lipiec Ogółem  11 729  171  131
w tym Kobiety  5 270
Sierpień Ogółem   11 763 164  132
w tym Kobiety  5 391
Wrzesień Ogółem  11 914 253 146
w tym Kobiety  5 505
Październik       Ogółem   11 839  262  99
w tym Kobiety  5 438
Listopad Ogółem  12 071 225 110
w tym Kobiety  5 558
Grudzień Ogółem 12 167 83  50

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę