Meldunki - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Meldunki

2014 rok

Rok 2014
  Wyszczególnienie Lista bezrobotnych zarejestrowanych  w końcu miesiąca sprawozdawczego Liczba ofert pracy
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
Styczeń Ogółem 12 585 451 266
w tym Kobiety 5 682
Luty Ogółem 12 778 550 268
w tym Kobiety 5 724
Marzec Ogółem 12 358 128 110
w tym Kobiety 5 449
Kwiecień Ogółem 11 901 482 203
w tym Kobiety 5 253
Maj Ogółem 11 569 178 152
w tym Kobiety 5 174
Czerwiec Ogółem 11 275 333 191
w tym Kobiety 5 039
Lipiec Ogółem 11 069 296 189
w tym Kobiety 5 017
Sierpień Ogółem 11 016 246 167
w tym Kobiety 5 130
Wrzesień Ogółem 10 905 401 190
w tym Kobiety 5 116
Październik       Ogółem  10 678  337 213
w tym Kobiety 5 012
Listopad Ogółem 10 575  241 223
w tym Kobiety  4 923
Grudzień Ogółem  10 514 169  50
w tym Kobiety  4 850

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę