Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Działanie 10.1 RPO WŚ - „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (V)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pod nazwą: „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (V) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1  Działania...

Poddziałanie 1.1.1 PO WER - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (V)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (V)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   Osi priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie...

Działanie 9.1 RPO WŚ „SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy i Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji realizuje projekt  „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w   ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Działanie 10.1 RPO WŚ - „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (IV)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pod nazwą: „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (IV) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1  Działania...

Poddziałanie 1.1.1 PO WER - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (IV)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (IV)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   Osi priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie...

Poddziałanie 10.2.2 RPO WŚ (ZIT) "Idealny pakiet"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach i Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „IDEALNY PAKIET" Partner wiodący: Gmina Miasto Kielce / Miejski Urząd Pracy w Kielcach Partner: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. ...

Poddziałanie 10.4.2 RPO WŚ (ZIT) "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach jest Partnerem realizacji projektu pod nazwą: „ Kielecki Kreator Przedsiębiorczości " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10 - Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4  - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy,...

Poddziałanie 1.1.2 PO WER - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (III)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (III)" współfinansowany ze środków...

Działanie 10.1 RPO WŚ - "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (III)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pod nazwą: „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (III) " w...

Działanie 10.1 RPO WŚ - "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (II)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pod nazwą:   „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (II)" ...

Poddziałanie 1.2.2 PO WER "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim"

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach jest Partnerem realizacji Projektu „Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim" PROGRAM...

Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej - "Aktywny -mobilny na rynku pracy"

    Miejski Urząd Pracy w Kielcach jest Partnerem realizacji projektu mobilności ponadnarodowej "Aktywny – mobilny na rynku pracy"     ...

Działanie 10.1 RPO WŚ - "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (I)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pod nazwą:   „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (I)"   ...

Poddziałanie 1.1.2 PO WER - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (I)"

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (I)" współfinansowany ze środków...

Działanie 6.1. "PI Novum subsydium"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kiecach realizuje projekt innowacyjny pod nazwą PI Novum subsydium współfinansowany ze...

Poddziałanie 6.1.1 PO KL - „Pakiet 3w1”

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Pakiet 3w1" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał...

Poddziałanie 6.1.1 PO KL - „Wracam do gry II”

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Wracam do gry II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie

      „Doradztwo edukacyjne- mamy dla Ciebie szkolenie"   Informacje ogólne: Miejski Urząd Pracy w Kielcach ( Partner) realizuje w partnerstwie z Wyższą Szkołą...

Działanie 6.2 - „Biznes na miarę”

Człowiek – najlepsza inwestycja Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Biznes na miarę" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę