Meldunki - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Meldunki

2018 rok

 
  Wyszczególnienie Lista bezrobotnych zarejestrowanych  w końcu miesiąca sprawozdawczego Liczba ofert pracy
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
Styczeń Ogółem 6 750 310 341
w tym Kobiety 3 179
Luty Ogółem 6 832 560 476
w tym Kobiety 3 192
Marzec Ogółem 6 751 463 517
w tym Kobiety 3 115
Kwiecień Ogółem 6 589 478 675
w tym Kobiety 3 091
Maj Ogółem 6 281 412 668
w tym Kobiety 2 973
Czerwiec Ogółem 6 008 312 759
w tym Kobiety 2 881
Lipiec Ogółem 6 103 459 924
w tym Kobiety 2 949
Sierpień Ogółem 6 034 495 838
w tym Kobiety 2 954
Wrzesień Ogółem 5 882 350 793
w tym Kobiety 2 865
Październik       Ogółem 5 797 480 763
w tym Kobiety 2 822
Listopad Ogółem 5 912 613 785
w tym Kobiety 2 865
Grudzień Ogółem 6 024 211 278
w tym Kobiety 2 896

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę