Meldunki - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Meldunki

2015 rok

Rok 2015
  Wyszczególnienie Lista bezrobotnych zarejestrowanych  w końcu miesiąca sprawozdawczego Liczba ofert pracy
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
Styczeń Ogółem 10 907 245  146
w tym Kobiety 4 972
Luty Ogółem 11 046 475  187
w tym Kobiety 5 021
Marzec Ogółem 10 661  319  206
w tym Kobiety 4 782
Kwiecień Ogółem 10 291 456 239
w tym Kobiety 4 621
Maj Ogółem 9 850 447 270
w tym Kobiety 4 451
Czerwiec Ogółem 9 610 358 251
w tym Kobiety 4 404
Lipiec Ogółem 9 419 472 209
w tym Kobiety 4 428
Sierpień Ogółem 9 158 373 240
w tym Kobiety 4 373
Wrzesień Ogółem 8 920 346 273
w tym Kobiety 4 207
Październik       Ogółem 9 025 384 253
w tym Kobiety 4 217
Listopad Ogółem 9 020 349 367
w tym Kobiety 4 219
Grudzień Ogółem 9 378  330  0
w tym Kobiety 4 416

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę