Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Poddziałanie 1.1.2 PO WER - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (III)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (III)" współfinansowany ze środków...

Działanie 10.1 RPO WŚ - "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (III)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pod nazwą: „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (III) " w...

Działanie 10.1 RPO WŚ - "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (II)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pod nazwą:   „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (II)" ...

Poddziałanie 1.2.2 PO WER "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim"

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach jest Partnerem realizacji Projektu „Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim" PROGRAM...

Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej - "Aktywny -mobilny na rynku pracy"

    Miejski Urząd Pracy w Kielcach jest Partnerem realizacji projektu mobilności ponadnarodowej "Aktywny – mobilny na rynku pracy"     ...

Działanie 10.1 RPO WŚ - "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (I)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pod nazwą:   „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (I)"   ...

Poddziałanie 1.1.2 PO WER - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (I)"

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (I)" współfinansowany ze środków...

Działanie 6.1. "PI Novum subsydium"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kiecach realizuje projekt innowacyjny pod nazwą PI Novum subsydium współfinansowany ze...

Poddziałanie 6.1.1 PO KL - „Pakiet 3w1”

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Pakiet 3w1" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał...

Poddziałanie 6.1.1 PO KL - „Wracam do gry II”

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Wracam do gry II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie

      „Doradztwo edukacyjne- mamy dla Ciebie szkolenie"   Informacje ogólne: Miejski Urząd Pracy w Kielcach ( Partner) realizuje w partnerstwie z Wyższą Szkołą...

Działanie 6.2 - „Biznes na miarę”

Człowiek – najlepsza inwestycja Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Biznes na miarę" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Poddziałanie 6.1.1 - „Pakiet 2w1”

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Pakiet 2w1" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał...

Poddziałanie 6.1.1 - „Wracam do Gry"

Człowiek – najlepsza inwestycja Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Wracam do Gry" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Poddziałanie 6.1.2 - „Kadra z perspektywą”

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „KADRA  Z  PERSPEKTYWĄ" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego...

Poddziałanie 6.1.2 - „Kielecki rynek pracy pod LUPĄ”

Projekt pn.  „KIELECKI RYNEK PRACY POD LUPĄ" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet...

Poddziałanie 6.1.2 - „Profesjonalni na co dzień”

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Profesjonalni na co dzień" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Poddziałanie 6.1.2 - „Zawodowy team”

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Zawodowy team" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał...

Poddziałanie 6.1.3 - „Możliwości - Umiejętności – Praca dla Kielczan”

Miejski Urząd Pracy w Kielcach z dn. 01.01.2009r. przystąpił do realizacji Projektu systemowego pn. „Możliwości - Umiejętności – Praca dla Kielczan"współfinansowanego przez...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę