Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Miejski Urząd Pracy w Kielcach


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Działanie 9.1 RPO WŚ „SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy i Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji realizuje projekt  „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w   ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Działanie 10.1 RPO WŚ - „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (IV)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pod nazwą: „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce (IV) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1  Działania...

Poddziałanie 1.1.1 PO WER - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (IV)"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (IV)" współfinansowany ze środków...

Poddziałanie 10.2.2 RPO WŚ (ZIT) "Idealny pakiet"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach i Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „IDEALNY PAKIET" Partner wiodący: Gmina Miasto Kielce / Miejski Urząd Pracy w Kielcach Partner: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. ...

Poddziałanie 10.4.2 RPO WŚ (ZIT) "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości"

Miejski Urząd Pracy w Kielcach jest Partnerem realizacji projektu pod nazwą: „ Kielecki Kreator Przedsiębiorczości " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10 - Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4  - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy,...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę